Belangrijkste regels van basketbal

Regels, iets wat in elke sport weer voorkomt. Ook bij basketbal zijn er regels verbonden aan de sport. Voor een basketballer die al een tijdje de sport speelt, zijn de regels makkelijk te onthouden. Maar wat als je nu net wilt beginnen met de sport? Hieronder lees je de belangrijkste regels van de sport basketbal, die jij nodig zou kunnen hebben.

Alleen een sport voor je handen

Basketbal is een sport voor alleen je handen. Het is natuurlijk de bedoeling om de bal bij de tegenpartij in de basket te scoren. Je mag alleen maar je handen gebruiken om dat doel te bereiken. Je kunt samen met je team de bal overgooien zodat je kunt scoren bij de tegenstander. 

Dribbelen hoe zit dat?

Dribbelen, voor mensen die het woord niet kennen, het is een belangrijk fenomeen binnen de basketbalsport. Elke stap dat een basketbalspeler zet mag hij de bal op de grond stuiteren, dat is het woord dribbelen. Wel zijn er bepaalde regels aan dribbelen verbonden. Nadat je een paar keer met de bal hebt gestuiterd en de bal vast in je handen hebt genomen, dan mag je niet nogmaals dribbelen. Je moet dan de bal doorspelen naar een van je teamgenoten om vervolgens weer te mogen dribbelen.

De 8-seconde regel

Wanneer je als team aan je eigen kant de bal in handen krijgt, dan is het voor jullie rennen geblazen. Je moet dan met de bal binnen acht seconden over de middellijn zijn, anders moet je je aanval afbreken en later in de wedstrijd het opnieuw proberen.

Overtredingen in de sport

In elke sport worden er wel eens overtredingen gemaakt. Ook bij basketbal komt het voor dat iemand de regels verbreekt. Er zijn verschillende fouten die een speler in de sport kan maken. Zo heb je een persoonlijke fout, een technische fout, een onsportieve fout en een diskwalificerende fout. Bij een persoonlijke fout heb je lichaamscontact gemaakt wat niet toegestaan is in de sport. Bij een technische fout heb je te maken met een technische fout maar ook het negeren van een scheidsrechter valt hieronder. Bij de onsportieve fout en je te maken met heftig lichaamscontact wat geen betrekking heeft op het bemachtigen van de bal. Als laatste heb je een diskwalificerende fout en onder deze fouten valt onder andere uitschelden en beledigingen. Speel gewoon volgens de regels en dan is er niks aan de hand!